Podrobnosti záznamu

Název
    Polish shale gas deposits in relation to selected shale gas perspective areas of Central and Eastern Europe
Další názvy
    Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej