Podrobnosti záznamu

Název
    Pollutant concentration in fog water in relation to the air flow direction at 850 hPa level
Další názvy
    Fišák J., Řezáčová D., Fottová D. and Potužníková K.: Koncentrace polutantů mlžné vodě ve vztahu ke směru proudění vzduchu v 850 hPa.
Autor
    Fottová, Daniela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník konference České aerosolové společnosti 24.11.2004
Výraz tezauru
    pollutant concentration, fog water, enrichment factor
Klíčové slovo
    850
    Air
    Concentration
    Direction
    Flow
    Fog
    HPa
    Level
    Pollutant
    Relation
    Water
Abstrakt (česky)
   Negativní dopad koncentrací polutantů na přírodní prostředí a následně na zdraví populace byl prokázán mnoha studiemi. V současnosti se výzkum zaměřil na koncentrace polutantů v mlžné vodě z několika pohledů. V příspěvku jsou shrnuty výsledky seskupování mlžných vod podle faktoru nabohacení a stanoveno propojení seskupení a vzdušného proudění při hladině 850 hPa.
Abstrakt (anglicky)
   Fišák J., Řezáčová D., Fottová D. and Potužníková K.: Koncentrace polutantů mlžné vodě ve vztahu ke směru proudění vzduchu v 850 hPa.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014