Podrobnosti záznamu

Název
    Polycyclic aromatic hydrocarbons levels in sediments from water-bearing subsidence troughs in the region of Karvinsko
Další názvy
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku