Podrobnosti záznamu

Název
    Polymetamorphic evolution of pelitic schists and evidence for Permian low-pressure metamorphism in the Vepor Unit, West Carpathians
Další názvy
    Polymetamorfní vývoj pelitických břidlic a záznam permské nízkotlaké metamorfózy ve veporské jednotce, Západní Karpaty
Autor
    Faryad, Shah
    Faryad, Shah Wali
    Finger, Fritz
    Janák, Marian
    Jeřábek, Petr
    Konečný, Patrik
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Metamorphic Geology
Svazek/č.
    Roč. 26, č. 4
Strany
    20
    21
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Garnet zoning
    Garnet zoning, monazite microprobe dating, phase equilibrium modelling, polymetamor-phism, West Carpathians.
    monazite microprobe dating
    phase equilibrium modelling
    polymetamor-phism
    West Carpathians
Klíčové slovo
    Carpathians
    Evidence
    Evolution
    Low-pressure
    Metamorphism
    Pelitic
    Permian
    Polymetamorphic
    Schists
    Unit
    Vepor
    West
Abstrakt (anglicky)
   Phase equilibrium modelling and monazite microprobe dating were used to characterize the polymetamorphic evolution of metapelites from the northern part of the Vepor Unit, West Carpathians. Three generations of garnet and associated metamorphic assemblages found in these rocks correspond to three distinct metamorphic events related to the Variscan orogeny, a Permian phase of crustal extension and the Alpine orogeny.

   Polymetamorphic evolution of the Vepor Unit, West Carpathians
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014