Podrobnosti záznamu

Název
    Polymetamorphic evolution of pelitic schists and evidence for Permian low-pressure metamorphism in the Vepor Unit, West Carpathians
Údaj o odpovědnosti
    P. Jeřábek, M. Janák, S.W. Faryad, F. Finger and P. Konečný
Autor
    Faryad, Shah Wali
    Finger, Friedrich
    Janák, Marián
    Jeřábek, Petr
    Konečný, Patrik
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of metamorphic geology
Svazek/č.
    Vol. 26, no. 4
Strany
    p. 465-485
Rok
    2008
Poznámky
    6 obr., 4 fot., 4 tab., appendix
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. metamorph. Geol.
Klasifikační znak
    550.9
    551.2
Skupina konspektu
    55
    552
Předmětová skupina
    chemismus minerálů
    datování U/Th/Pb
    fázová rovnováha
    fundament
    granáty
    metapelity
    modelování
    monazit
    podmínky P-T
    polymetamorfóza
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
    Západní Karpaty
    zonálnost krystalu
Geografické jméno
    Slovensko
Klíčové slovo
    Carpathians
    Evidence
    Evolution
    Low-pressure
    Metamorphism
    Pelitic
    Permian
    Polymetamorphic
    Schists
    Unit
    Vepor
    West
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012