Podrobnosti záznamu

Název
    Polyplacophora (Měkkýše) z bádenu moravské části karpatské předhlubně (Česká Republika)
Další názvy
    The Polyplacophora (Mollusca) of the Badenina from the Moravian part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic).
Autor
    Zágoršek, Kamil
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis
Svazek/č.
    Roč. 33-34, č. říjen
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Badenian
    Carpathian Foredeep
    Polyplacophora
Klíčové slovo
    Bádenu
    části
    Česká
    Karpatské
    Měkkýše
    Moravské
    Polyplacophora
    Předhlubně
    Republika
Abstrakt (česky)
   Fosilní nálezy měkkýšů z třídy Polyplacophora jsou velice vzácné. Předložený článek v krátkosti shrnuje nové nálezy těchto měkkýšů a ukazuje vztah mezi výskytem mechovek a polyplakofor.
Abstrakt (anglicky)
   Fossil founds of molluscs from the class Polyplacophora are very rare. The article resume new founds of these molluscs and show the interaction between Bryozoa and Polyplacophora.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012