Podrobnosti záznamu

Název
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
Údaj o odpovědnosti
    Ivo Černý, Jaroslav Klát, Markéta Trybová
Další názvy
    Advisory and information centre on the impacts of mining operation on living environment
Autor
    Černý, Ivo
    Klát, Jaroslav
    Trybová, Markéta
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 1, č. 9
Strany
    s. 346-350
Rok
    1994
Poznámky
    8 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    informatika
    organizace
    průmysl těžební
    průvodní jevy
    sedání
    seizmologie
    území poddolované
    voda podzemní
    životní prostředí
Předmětová kategorie
    důlní otřes
    poddolovaná území
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Klíčové slovo
    Centrum
    činnosti
    Hornické
    Poradensko-informační
    Prostředí
    Vlivech
    životní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    8. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012