Podrobnosti záznamu

Název
    Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
Autor
    Kolman, Blahoslav Jan
    Langrová, Anna
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, B.
    Šťastný, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2000
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 248-252
Rok
    2001
Poznámky
    Projekt: IAA3046701, GA AV ČR
    Projekt: IAA3407001, GA AV ČR
    Překlad názvu: Porcellanite - rare raw material polished stone tools
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    porcellanite
Klíčové slovo
    Broušených
    Kamenných
    Materiál
    Nástrojů
    Porcelanit
    Vzácný
Abstrakt (česky)
   V podrobném mineralogickém studiu jsme určili živce a pyroxeny jako hlavní minerály doprovázené titanitem, kalcitem, zeolity, analcimem a dalšími v porcelanitech na Čeřovce u Jičína a Kunětické hory u Pardubic.
Abstrakt (anglicky)
   In detail mineralogical study we determinated feldspar and pyroxenes as major minerals with titanites, calcites, zeolite, analcime and others in porcellanites on Čeřovka near Jičín and Kunětická hora near Pardubice.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012