Podrobnosti záznamu

Název
    Porcelanit s relikty mikrofosílií z lemu miocenní bazanitové žíly u Mladějova v Českém ráji
Další názvy
    Porcellanite with relics of microfossils lining Miocene basanite dyke at Mladějov, Czech Republic
Autor
    Laufek, František
    Rapprich, Vladislav
    Škoda, Radek
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 18, č. 2
Strany
    8
Rok
    2010
Výraz tezauru
    porcellanite, pyrometamorphism, basanite, clinopyroxene, orthopyroxene, Bohemian Paradise, Czech Republic
Klíčové slovo
    Bazanitové
    Českém
    Lemu
    Mikrofosílií
    Miocenní
    Mladějova
    Porcelanit
    Ráji
    Relikty
    žíly
Abstrakt (česky)
   Protolitem porcelanitu byl slínovec březenského souvrství, bohatý makro i mikrofosíliemi,zejména foraminiferami, úlomky jehlic hub a ostnů ježovek. Sediment prodělal na kontaktu se žilou miocenního basanitu kontaktní metamorfózu v sanidinitovéfacii. Při termální metamorfóze došlo k transformaci původních fází na minerály sanidinitové facie, přičemž většina sedimentárních struktur i tvary původních mikroorganismů zůstaly zachovány. Hornina skládá ze 22 %křemene, 25 % anortitu, 21 % K-živce, 18 % skla, 5 %klinopyroxenu, 4.6 % pyrhotinu, 3 % ortopyroxenu a 1.5% ilmenitu. Zatímco základní hmota porcelanitu tvořená jemnozrnnou směsí křemene a draselného živce vznikla ze směsi klastického křemene a illitu, z vápnitých schránek a jejich úlomků vznikly symplektity s převahou An a Cpx. Unikátní je zachování tvaru schránek mikrofosílií které svědčí pro přeměnu materiálu in situ, bez větších deformací. Porcelanit vznikl při teplotách 840 - 900 °C při tlaku P <0.2 Kb za redukčních podmínek.
Abstrakt (anglicky)
   Porcellanite with relics of microfossils lining Miocene basanite dyke at Mladějov, Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014