Podrobnosti záznamu

Název
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná, pole neorané
Údaj o odpovědnosti
    Radek Vodrážka
Další názvy
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Autor
    Vodrážka, Radek
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 49, mimoř. č.
Strany
    s. 58-60
Rok
    2003
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    55(1)
    562/569
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    fosilie horninotvorné
    fosilizace
    jehlice hub
    kostra
    křída-svrchní
    paleoekologie
    paleontologie
    Porifera
Geografické jméno
    Bílina (Teplice, Bílina)
    Chrtníky (Pardubice, Přelouč)
    Česká republika
    Kaňk (Kutná Hora, Česko)
    Plaňany (Kolín, Kolín)
    Velim (Kolín, Kolín)
Klíčové slovo
    české
    Křídové
    Neorané
    Pánve
    Pole
    Porifera
    Půda
    úrodná
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012