Podrobnosti záznamu

Název
    Porovnání výsledků klasických analytických metod s metodou přenosné rentgen-fluorescenční spektrometrie na mapových listech 1 : 25 000 Brno-sever a Mokrá-Horákov
Další názvy
    Comparison of the results of classical analytical methods with a portable X-ray fluorescence spectrometer in the map sheets 1 : 25 000: Brno-North and Mokrá-Horákov
Autor
    Buda, Jan
    Dvořák, Igor
    Knésl, Ilja
    Pecina, Vratislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 20, č. podzim
Strany
    5
Rok
    2013
Výraz tezauru
    soil geochemistry, portable XRF, accuracy, geo-referenced materials
Klíčové slovo
    25
    000
    Analytických
    Brno-sever
    Klasických
    Listech
    Mapových
    Metod
    Metodou
    Mokrá-Horákov
    Porovnání
    Přenosné
    Rentgen-fluorescenční
    Spektrometrie
    Výsledků
Abstrakt (česky)
   Novou součástí Základního geologického mapování území ČR je v rámci geochemické kapitoly podkapitola Geochemie půdního pokryvu, která zkoumá geochemický charakter převážně lesních půd nebo půd, které nejsou zemědělsky dlouhodobě využívané. Pro přehledné zobrazení výsledků geochemického charakteru půd je nejvhodnější použít izoliniové nebo bodové mapy. Pro tvorbu izoliniových map je však potřeba velké množství vzorků, jejichž analýzy klasickými metodami mokrou cestou jsou značně nákladné. Modernizací a vývojem technologií dochází k značnému zmenšení přístrojů a začínají se vyrábět mobilní verze klasických přístrojů laboratorních. Chemická analýza v tomto směru není výjimkou. Příkladem může být přenosný rentgen-fluorescenční spektrometr (PRFA). Tyto přístroje sice měří chemické složení materiálů orientačně, ale výsledky se blíží reálným hodnotám klasických laboratorních metod. Tato technologie umožňuje měřit v krátkém čase a s nízkými náklady velké množství vzorků. V tomto článku autoři
   porovnali výsledky analýz klasických laboratorních metod s metodami vybraných prvků provedené v Centrálních laboratořích ČGS s metodou PRFA.
Abstrakt (anglicky)
   Comparison of the results of classical analytical methods with a portable X-ray fluorescence spectrometer in the map sheets 1 : 25 000: Brno-North and Mokrá-Horákov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014