Podrobnosti záznamu

Název
    Position of the Karviná block of the Upper Silesian basin in the variscides and its tectonic structure
Další názvy
    Postavení karvinského bloku Hornoslezské pánve ve variscidách a jeho tektonická stavba