Podrobnosti záznamu

Název
    Posouzení možných příčin poklesu hladiny turonské zvodně v okolí Čertových zdí na základě dlouhodobého monitoringu
Další názvy
    Changes of grounwater levels of the Turonian aquifer in the "Certovy zdi" region in the Bohemian Cretaceous Basin on the base of a longterm monitoring
Autor
    Datel, Josef
    Ekert, Vladimír
    Maršalko, Pavel
    Mužík, Václav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Voda - strategická surovina pro 21. století
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2009/08/31 ; Ostrava
Výraz tezauru
    Bohemian Cretaceous Basin
    Certovy zdi
    Dolanky
    groundwater
    groundwater monitoring
Klíčové slovo
    Čertových
    Dlouhodobého
    Hladiny
    Monitoringu
    Možných
    Okolí
    Poklesu
    Posouzení
    Příčin
    Turonské
    Základě
    Zdí
    Zvodně
Abstrakt (česky)
   Článek diskutuje dlouholeté časové řady hladin podzemní vody turonské zvodně v oblasti tektonicko-vulkanického komplexu Čertových zdí a příčiny zjištěných změn, zejména s oheldem na vodárenské odběry a vliv mezikolektorového přetékání špatně zatěsněnými průzkumnými vrty.
Abstrakt (anglicky)
   Longterm time series of the Turonian groundwater level in many monitoring boreholes in this region show significant changes, mostly its fall. Probable cause: water supply pumping in Dolanky, and interaquifer overflowing between Turonian and Cenomanian aquifer through old boreholes that were wrongly cementated.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012