Podrobnosti záznamu

Název
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
Autor
    Burian, Miloš
    Dobešová, Irena
    Špičková, Jitka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Český kras
Strany
    s. 33-40
Poznámky
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR
    Překlad názvu: Evaluation of the influence of prevailing weather types and seasonal variability on the chemical composition of atmospheric deposition in Czech Karst
    Rozsah: 8 s.
Předmětová kategorie
    atmospheric deposition
    seasonal variability
    weather types
Klíčové slovo
    Atmosférické
    Chemické
    Českého
    Depozice
    Krasu
    Oblasti
    Posouzení
    Povětrnostních
    Převládajících
    Sezónní
    Situací
    Složení
    Variability
    Vlivu
Abstrakt (česky)
   Výsledky dlouhodobého monitoringu atmosférické depozice prováděného na dvou lokalitách v oblasti Českého Krasu byly použity k posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého Krasu. Sledované sloučeniny jsou zastoupeny hlavními kationty a anionty Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+, F-, Cl-, NO3-, HCO3-, SO42- a stopovými kovy Cu, Mn, Fe, Zn, Pb, Be, As, Sr, Cd, Al, Cr.
Abstrakt (anglicky)
   The results of long-term monitoring of atmospheric deposition carried out at two localities in the Czech Karst were used to the evaluation of the influence of prevailing weather types and seasonal variability on the chemical composition of atmospheric deposition in Czech Karst. Monitored compounds are represented by major cations and anions Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+, F-, Cl-, NO3-, HCO3-, SO42- and trace elements Cu, Mn, Fe, Zn, Pb, Be, As, Sr, Cd, Al, Cr.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012