Podrobnosti záznamu

Název
    Possibilities for the multifunctional development of rural regions in the Czech borderland
Autor
    Vaishar, Antonín
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Society and environment. Towns and settlement in Europe
Svazek/č.
    Roč. 2008, č. 17
Strany
    s. 63-70
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: 2D06001, GA MŠk
    Překlad názvu: Možnosti polyfunkčního rozvoje rurálních regionů v českém pohraničí
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    borderland
    Czechia
    rural regions
Klíčové slovo
    Borderland
    Czech
    Development
    Multifunctional
    Possibilities
    Regions
    Rural
Abstrakt (česky)
   V minulosti byl venkovský prostor studován především jako území pro zemědělství. Dnes je stále více diskutován jako multifunkční prostor. České pohraničí je periferní kvůli vzdálenosti k centrům, horským polohám a důsledkům poválečné výměny obyvatelstva. Hlavním problémem je horší kvalifikační struktura populace. Budoucí výzvy pro rurální pohraničí jsou následující: bydlení v rámci suburbanizačních a kontraurbanizačních tendencí, údržba a ochrana krajiny, cestovní ruch, lesní hospodářství, zemědělství a vodní hospodářství a další výrobní a nevýrobní odvětví. Další otázkou je možnost kompenzace periferní polohy přeshraniční spoluprací.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012