Podrobnosti záznamu

Název
    Possibilities of forecasting of rock sample total fracture by application of correlation analysis of acoustic emission events series
Autor
    Lokajíček, Tomáš
    Rudajev, Vladimír
    Vilhelm, Jan
Konference
    European Conference on Acoustic Emission Testing (26. : 15.09.2004-17.09.2004 : Berlin, Německo)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Proceedings of 26th European Conference on Acoustic Emission Testing
Strany
    s. 201-210
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0071, GA ČR
    Projekt: GA205/04/0088, GA ČR
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR
    Překlad názvu: Možnosti předvídání totálního rozrušení horninových vzorků použitím autokorelační analýzy ultrazvukové emise
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    correlation analysis
    ultrasonic emission
Klíčové slovo
    Acoustic
    Analysis
    Application
    Correlation
    Emission
    Events
    Forecasting
    Fracture
    Possibilities
    Rock
    Sample
    Series
    Total
Abstrakt (česky)
   Ultrazvuková emise vyvolaná zatěžováním horninových vzorků byla podrobena korelační analýze. Změny hodnot parametrů autokorelační funkce jsou důsledkem vzrůstajícího vzájemného ovlivňování ultrazvukových dějů a redistribuce napětí v porušovaném vzorku.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012