Podrobnosti záznamu

Název
    Possibility of total fracturing forecasting of loaded rock samples on the base of ultrasound emission analysis
Další názvy
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise