Podrobnosti záznamu

Název
    Post-magmatic origin of garnets in aplites from the Kamienna Góra granite (the Žulová granitic pluton, SW Poland)
Údaj o odpovědnosti
    Jacek Puziewicz
Další názvy
    Pomagmowa geneza granatu w aplitach z Kamiennej Góry (masyw granitowy Žulovej, wschodnia część bloku predsudeckiego)
Autor
    Puziewicz, Jacek
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralogia polonica
Svazek/č.
    Vol. 34, no. 1
Strany
    p. 3-12
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr., 1 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Polské resumé
    Zkr. název ser.: Mineral. pol.
Klasifikační znak
    549
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    aplit
    chemismus minerálů
    granáty
    granit
    granitoidy silesika
    krystalizace
    mangan
    slídy
    zonálnost krystalu
    živce
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Polsko - jihozápad
    Žulová (Jeseník, Jeseník)
Klíčové slovo
    Aplites
    Garnets
    Góra
    Granite
    Granitic
    Kamienna
    Origin
    Pluton
    Poland
    Post-magmatic
    SW
    Žulová
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012