Podrobnosti záznamu

Název
    Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové
Údaj o odpovědnosti
    Renáta Pyszková, Tomáš Pánek
Další názvy
    Post-failure geomorphology and geoelectrical structure of the Girová landslide depletion zone
Autor
    Pánek, Tomáš, 1977-
    Pyszková, Renáta
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Roč. 46
Strany
    s. 149-153
Rok
    2013
Poznámky
    4 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2012
Klasifikační znak
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    mapa geomorfologická
    měření geoelektrické
    pohyb svahový
    profil geofyzikální
    sesuv
    zlom
Geografické jméno
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Geoelektrická
    Girové
    Morfologie
    Oblasti
    Odlučné
    Postsesuvná
    Sesuvu
    Struktura
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2014
Datum importu
    20. 5. 2014