Podrobnosti záznamu

Název
    Posuny registrované ve vybraných jeskyních Českého masívu
Autor
    Briestenský, Miloš
    Jurková, Nikola
    Stemberk, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Speleofórum
Svazek/č.
    Roč. 27, -
Strany
    s. 141-144
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA205/09/2024, GA ČR
    Překlad názvu: Displacements registered in the selected caves of the Bohemian Massif
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    active tectonics
    fault movement
    monitoring
Klíčové slovo
    Českého
    Jeskyních
    Masívu
    Posuny
    Registrované
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   Výsledky měření posunů ukazují, že změny v recentním najpjatostním poli se projevují detekovatelnými posuny na zlomech.
Abstrakt (anglicky)
   Results concluded that recorded displacements are connected with changes in the recent tectonic stress-field resulting in detectable displacements along faults.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012