Podrobnosti záznamu

Název
    Posuny v chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v Západních Čechách
Další názvy
    Compositional shifts caused by melting of nepheline tephrite of the Vladař-volcano at Žlutice (W-Bohemia)
Autor
    Fediuk, Ferry
    Rapprich, Vladislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Bohemian Massif, volcanics, Cenozoic, melting, chemistry
Klíčové slovo
    Chemismu
    Čechách
    Nefelinického
    Posuny
    Sopky
    Tavením
    Tefritu
    Vladař
    Vyvolané
    Západních
    Žlutic
Abstrakt (česky)
   Bloky tefritové horniny použité při stavbě opevnění na vrcholu Vladaře byly částečně přetavené, patrně vlivem rozsáhlého požáru. Z chemického složení přetavených facií je zřejmý především úbytek alkálií. Nataveny tak pravděpodobně byly pouze okrajové části bloků postižené zvětrávacími procesy, jejichž součástí je hydratace (usnadňujítí tavení) a ztráta alkálií.
Abstrakt (anglicky)
   Compositional shifts caused by melting of nepheline tephrite of the Vladař-volcano at Žlutice (W-Bohemia)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014