Podrobnosti záznamu

Název
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
Údaj o odpovědnosti
    Luboš Novák, Pavel Suček
Další názvy
    A necessity of a complex evaluation of ore mining in the Czech Republic in the period from 1945 to the launching of mining contraction programmes, as a final and principal document of the Czech Republic for a given sector
Autor
    Novák, Luboš
    Suček, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 3, č. 9
Strany
    s. 307-308
Rok
    1996
Poznámky
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    báňská historie
    Český masiv
    efektivnost využívání surovin
    ekonomika surovin
    ložiska rud
    oceňování
    politika surovinová
    surovinová politika
    těžba surovin
Předmětová kategorie
    útlum hornické činnosti
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    1945
    České
    Českém
    Danou
    Do
    Dokumentu
    Hornictví
    Jako
    Komplexního
    Masivu
    Oblast
    Potřeba
    Programů
    Republiky
    Roku
    Rudného
    útlumových
    Zahájení
    Zásadního
    Závěrečného
    Zhodnocení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012