Podrobnosti záznamu

Název
    Potenciál obnovy slanomilné vegetace meliorované nivy dolní Trkmanky
Autor
    Halas, Petr
Konference
    Říční krajina (6. : 21.10.2009-21.10.2009 : Olomouc, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Říční krajina /6./ Sborník příspěvků
Strany
    S. 44-47
Poznámky
    Projekt: GA205/07/0821, GA ČR
    Překlad názvu: Potential of the restoration of the halophyte vegetation lower course of the Trkmanka river floodplain
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    floodplain
    halophyte vegetation
    South Moravia
Klíčové slovo
    Dolní
    Meliorované
    Nivy
    Obnovy
    Potenciál
    Slanomilné
    Trkmanky
    Vegetace
Abstrakt (česky)
   Niva v okolí dolního toku říčky Trkmanky reprezentuje jedno z nejvýznamnějších území s výskytem slanomilné vegetace v České republice. Tato vegetace je nepatrným zbytkem původního rozšíření. V souvislosti se způsoby využívání slaniskové vegetace v minulosti a dnes se změnilo i druhové složení. Řada druhů vyhynula v důsledku přímého zničení biotopů, změn vláhového režimu a také upuštěním od extenzivního využívání těchto biotopů. Přes všechna úskalí existuje díky specifikům zasolených půd a konkurenceschopnosti slanomilných druhů šance pro přežití při vhodných postupech péče o tyto vzácné biotopy.
Abstrakt (anglicky)
   One of the most important areas with halophyte vegetation in the Czech Republic represents lower course of the Trkmanka river floodplain. This vegetation is a small rest of the origin distribution. Plant species structure has changed in context of historical and recent management. Many plant species became extinct due to destruction of biotops, hydrological regime changes and leaving of extensive management too. The chance to survive of the halophyte plant species will exist due to specific feature of halomorphic soil and competitive advantage of halophyte plant species if management of the rare biotops is right.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012