Podrobnosti záznamu

Název
    Potenciál rozvoje mimořádného nadání mimořádně nadaných dětí
Autor
    Klímová, Alžběta
Konference
    Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách (2. : 17.06.2013-19.06.2013 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II
Strany
    S. 1-7
Poznámky
    Autoři celkem: 1
    Překlad názvu: The potential development of extraordinary talents of extraordinary gifted children
    Rozsah: 7 s. : P
Předmětová kategorie
    external influences
    extraordinary gifted child
    internal influences
Klíčové slovo
    Dětí
    Mimořádně
    Mimořádného
    Nadání
    Nadaných
    Potenciál
    Rozvoje
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá sociálním kapitálem mimořádně nadaného dítěte. Ten sestává z vnějších vlivů, které na něj působí v rámci rodiny i mimo ni. Těchto vlivů je velmi mnoho, a tento fakt se odráží i v charakteru dosavadního bádání v této oblasti. Existuje mnoho modelů, které se snaží vyjádřit více dimensionální vnější i vnitřní vlivy utváření integrované osobnosti mimořádně nadaného dítěte.
Abstrakt (anglicky)
   Social capital of exceptionally gifted child consists from external influences acting on it within family background and beyond. There is big number of influences and this fact is reflected in the character of the existing research area. There are many models that try to convey multidimensional external and internal influences shaping the integrated personality of exceptionally gifted child.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014