Podrobnosti záznamu

Název
    Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON
Další názvy
    Stream benthic macroinvertebrates of nine selected catchments of the GEOMON network
Autor
    Fottová, Daniela
    Kolaříková, Kateřina
    Krám, Pavel
    Oulehle, Filip
    Skořepa, Jaroslav
    Traister, Elena
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    7
Rok
    2008
Výraz tezauru
    forest streams, benthic fauna, macroinvertebrates, pH effects, acidification
Klíčové slovo
    Devíti
    GEOMON
    Makrozoobentos
    Potoční
    Povodí
    Sítě
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   Počet taxonů makrozoobentosu se snižoval se zvyšující se kyselostí. Nejnižší biodiverzita (9 taxonů) byla na Lysině, nejvyšší (22 taxonů) na Salačově Lhotě. Dvoukřídlí (Diptera) z čeledí pakomárovitých (Chironomidae) a muchničkovití (Simuliidae) byli přítomní ve všech potocích. Naopak, taxony citlivé na kyselost jako jepice (Ephemeroptera) v nejkyselejších potocích zcela chyběly.
Abstrakt (anglicky)
   Stream benthic macroinvertebrates of nine selected catchments of the GEOMON network
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014