Podrobnosti záznamu

Název
    Potvrzení výskytu neovulkanického tělesa v Luži na Chrudimsku (Železné hory)
Další názvy
    Affirmation of a Cenozoic volcanic conduit in Luže near Chrudim (Železné hory Mts.)
Autor
    Doucek, Jan
    Rapprich, Vladislav
    Smutek, Daniel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 1
Strany
    3
Rok
    2012
Výraz tezauru
    basanite, volcanic conduit, peridotite, Bohemian Massif, Geopark Železné hory, Eastern Bohemia
Klíčové slovo
    Chrudimsku
    Hory
    Luži
    Neovulkanického
    Potvrzení
    Tělesa
    Výskytu
    Železné
Abstrakt (česky)
   Po téměř 180 letech pochybností byla potvrzena existence konozoického vulkanického tělesa v Luži, asi 150 km od oherského riftu. Bazanitový vršek Chlumek s kostelem Panny Marie se nachází asi 800 m severozápadně od mnohem známějšího bazanitového vršku Košumberk. Horninu tvoří vyrostlice olivínu a klinopyroxenu obklopené základní hmotou tvořenou klinopyroxenem, magnetitem, plagioclasem a nefelínem. Bazanit na Chlumku obsahuje velké množství peridotitových xenolitů, na okrajích také xenolity porcelanitů (kontaktně metamorfované slínovce a jílovce). Vedle xenolitů hornina obsahuje také velké množství xenokrystů. Bazanit na chlumku představuje primitivní horninu vnitrodeskového charakteru a je to nejméně alterovaná a zvětralá hornina z celé pardubické oblasti.
Abstrakt (anglicky)
   Affirmation of a Cenozoic volcanic conduit in Luže near Chrudim (Železné hory Mts.)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014