Podrobnosti záznamu

Název
    Použití karotáže v hydrogeologických vrtech
Další názvy
    Water wells characterization using hydro-logging
Autor
    Kobr, Miroslav
    Pitrák, Michal
    Procházka, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2001
Zdrojový dokument - monografie
    Hydrogeologie - multidisciplinární pojetí oboru
Výraz tezauru
    CST//well logging
    dynamics of underground water
    fluid log
    water well
Klíčové slovo
    Hydrogeologických
    Karotáže
    Použití
    Vrtech
Abstrakt (česky)
   Praktické ukázky efektivity hydrokarotážních měření
Abstrakt (anglicky)
   Case histories of hydro-log measurements
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012