Podrobnosti záznamu

Název
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Kužílek, Vladimíra Jánošíková, Alena Svobodová
Další názvy
    Using of ASE and GPC for the persistent organic pollutants analysis in solid samples of water ecosystems
Autor
    Jánošíková, Vladimíra
    Kužílek, Vladimír
    Svobodová, Alena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 3
Strany
    s. 3-5
Rok
    2008
Poznámky
    6 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 58, č. 6 (2008)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Klasifikační znak
    504.05
    556
Skupina konspektu
    504
    556
Předmětová skupina
    chromatografie
    látky znečišťující
    Pisces
    polychlorované bifenyly
    půdy
    sedimentace fluviální
    sedimenty dna
    uhlovodíky
    voda odpadní
    voda povrchová
    zdroj znečištění
Geografické jméno
    Česko
Klíčové slovo
    Analýzách
    ASE
    Ekosystémů
    GPC
    Metod
    Organických
    Perzistentních
    Pevných
    Polutantů
    Použití
    Vodních
    Vzorcích
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 9. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012