Podrobnosti záznamu

Název
    Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
Další názvy
    Use of environmental tracers in groundwater for estimation of mean residence time of groundwater
Autor
    Bruthans, Jiří
    Buzek, F.
    Kadlecová, R.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2006
Zdrojový dokument - monografie
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III. Sborník
Výraz tezauru
    hydrogeology
    mean residence time
    tracer
Klíčové slovo
    Doby
    Horninovém
    Obsažených
    Podzemních
    Použití
    Prostředí
    Průměrné
    Přirozených
    Stanovení
    Stopovačů
    Vodách
    Vody
    Zdržení
Abstrakt (česky)
   Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
Abstrakt (anglicky)
   Use of environmental tracers in groundwater for estimation of mean residence time of groundwater
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012