Podrobnosti záznamu

Název
    Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát
Údaj o odpovědnosti
    Eugénia Vaškovská
Další názvy
    Application of 14 C radiocarbon method in the investigation of the Quaternary on the territory of the Slovak Carpathians
Autor
    Vaškovská, Eugénia
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Regionálna geológia Západných Karpat
Svazek/č.
    Roč. 25
Strany
    s. 153-160
Rok
    1989
Poznámky
    1 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Region. Geol. Západ. Karpát.
Předmětová skupina
    datování
    izotopy C
    kvartér Západních Karpat
    paleopedologie
    preparace vzorků
    příprava vzorku
    vzorkování
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    14
    Karpát
    Kvartéru
    Metódy
    Použitie
    Pri
    Radiouhlíkovej
    Slovenských
    území
    Výskume
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012