Podrobnosti záznamu

Název
    Povaha paleozoických faun a sedimentačních systémů
Editor
    Cháb, J.
    Hladil, Jindřich
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
Strany
    S. 117-140
Poznámky
    Překlad názvu: Characteristics of the Paleozoic faunas and depositional systems
    Rozsah: 24 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Cambrian
    Ordovician
    Silurian
Klíčové slovo
    Faun
    Paleozoických
    Povaha
    Sedimentačních
    Systémů
Abstrakt (česky)
   V této části monografie je poskytnut souhrn všech významných, ač fragmentárně dochovaných, sedimentárních komplexů (a jejich faun) v Českém masivu. Tyto údaje o trvání a vývoji sedimentárních a tektonických prostředí poskytují paleogeografický klíč k hodnocení svrchnokorových procesů během paleozoika.
Abstrakt (anglicky)
   There is given a summary of all important, although fragmentarily preserved, sedimentary complexes (and their faunas) in the Bohemian Massif. These data about duration and evolution of sedimentary environments and tectonic setting provide a paleogeographic key for assessment of upper crustal processes during the Paleozoic era.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012