Podrobnosti záznamu

Název
    Povodně v povodí Moravy v srpnu 1880 - obdoba přírodní katastrofy v roce 1997?
Autor
    Munzar, Jan
    Ondráček, Stanislav
    Řehánek, T.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Historická geografie. Miscellanea
Svazek/č.
    Roč. 2007, č. 34
Strany
    s. 149-161
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: IAA300860601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Floods in the Morava River basin in August 1880 - Analogy to the natural disaster of 1997?
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    August 1880
    floods
    Morava river basin
Klíčové slovo
    1880
    1997
    Katastrofy
    Moravy
    Obdoba
    Povodí
    Povodně
    Přírodní
    Roce
    Srpnu
Abstrakt (česky)
   Od katastrofálních povodní na Moravě a ve Slezsku v červenci 1997 uplynulo již 10 roků. Při hledání analogií této katastrofy na území České republiky v minulosti se ukázalo, že povodně, které by byly alespoň přibližně srovnatelné s červencem 1997, se v povodí horního Labe naposledy vyskytly v roce 1897, v povodí Vltavy v roce 1890 a v české části povodí Odry v roce 1880. V povodí řeky Moravy to ovšem není tak jednoduché. Z celé řady velkých povodní, ke kterým zde v minulosti došlo, nelze zatím obdobu roku 1997 jednoznačně určit. Ten je totiž zcela výjimečný především tím, že tehdy se mohutné povodňové vlny vyskytly současně na území neobvykle velkého rozsahu. Určitou analogií, ale jen pro povodí Bečvy a v menší míře i horní Moravy, by mohla být již zmíněná povodeň v srpnu 1880.
Abstrakt (anglicky)
   It is already 10 years that have passed since the disastrous floods in Moravia and Silesia in July 1997. In the search of past analogies to this disaster in the Czech territory it was demonstrated that high waters at least approximately comparable with those in June 1997 occurred in the upper Elbe R. watershed last in 1897, in the Vltava R. watershed last in 1890 and in the Czech part of the Odra R. watershed last in 1880. The situation of the Morava River basin is however not so simple since there is no analogy to the flood event of 1997 to be determined so far in the whole range of historical floods. The year 1997 is entirely singular in the fact that violent flood waves occurred at the same time within an unusually vast territory. A certain analogy -but only for the Bečva River basin and to a smaller extent also for the upper reach of the Morava River- might be the above mentioned high water of August 1880.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012