Podrobnosti záznamu

Název
    Povrchové útvary na lokalitě Čistá, Důl Jeroným po ukončení báňské činnosti
Autor
    Kukutsch, Radovan
    Stolárik, Martin
Konference
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2008/47. : 14.10.2008-16.10.2008 : Příbram, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2008
Strany
    S. 1-8
Poznámky
    Projekt: 105/06/0068, GA ČR, CZ
    Referát T 07
    Rozsah: 8 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    abandoned mining works
    Jeronym mine
    old mining works
Klíčové slovo
    Báňské
    činnosti
    Čistá
    Důl
    Jeroným
    Lokalitě
    Po
    Povrchové
    Ukončení
    útvary
Abstrakt (česky)
   Příspěvek si bere za cíl upozornit a rozšířit povědomí o povrchových útvarech na lokalitě Čistá, zabývá se vznikem, charakteristikou a kategorizací těchto povrchových útvarů. Nosným tématem jsou poklesové jevy - propady, které se mohou v kontextu stability historického důlního díla Jeroným stát možným negativním prvkem zásadně ovlivňujícím stabilitu některých partií tohoto díla.
Abstrakt (anglicky)
   This contribution aims to draw attention and expand awareness of surface formations at the locality Čistá, deals with the beginning, characteristics and categorization of these surface formations. The main theme are subsidence appearances - througs, which may be in the context of the stability of the historic mining works Jeroným a possible negative factor significantly affecting the stability of certain parts of this work.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012