Podrobnosti záznamu

Název
    Povrchové a podpovrchové jevy na Čecheru v Hostýnských vrších
Údaj o odpovědnosti
    Marek Křížek
Další názvy
    Surface and Undersurface Phenomena in the Čecher Hill in the Hostýnské vrchy Hills
Autor
    Křížek, Marek
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 104, č. 3
Strany
    s. 201-206
Rok
    1999
Poznámky
    5 obr., 2 fot., 9 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Předmětová skupina
    flyš
    jeskyně
    kvartér Západních Karpat
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    puklinatost
    reliéf
    zvětrávání mrazové
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hostýnsko-vsetínská hornatina
Klíčové slovo
    Čecheru
    Hostýnských
    Jevy
    Podpovrchové
    Povrchové
    Vrších
Abstrakt (anglicky)
   The author describes surface and undersurface landforms in the Čecher Hill (the Outer Western (Flysch) Carpathians) and outlines their origin and development. The main part of the article focuses on periglacial and pseudokarst (above all a pseudokarst cave in the Čecher Hill) landforms in this area. It also describes periglacial processes in the Pleistocene and the processes of humid character in the Holocene, which formed these landforms. The author takes notice of the relationship between landforms and geological conditions in the area
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012