Podrobnosti záznamu

Název
    Pozdně orogenní zlomová tektonika - významná komponenta pokračující orogeneze v předpolí a podloží příkrovové stavby orogénu a její dopad na uhlovodíkové systémy
Údaj o odpovědnosti
    František Pícha
Autor
    Pícha, František, 1933-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj České geologické společnosti
Svazek/č.
    Č. 8
Strany
    s. 3-4
Rok
    2009
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zprav. Čes. geol. Společ.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.2
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    předhlubeň
    příkrov
    reaktivace tektonická
    tektonika zlomová
    vídeňská pánev
    vrásnění
Geografické jméno
    Dinaridy
    Morava (Česko)
    Východní Karpaty-oblast
Klíčové slovo
    Dopad
    Komponenta
    Orogeneze
    Orogenní
    Orogénu
    Podloží
    Pokračující
    Pozdně
    Předpolí
    Příkrovové
    Stavby
    Systémy
    Tektonika
    Uhlovodíkové
    Významná
    Zlomová
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 11. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012