Podrobnosti záznamu

Název
    Poznámka k okrajovému výskytu spodního bádenu v sz. části karpatské předhlubně
Údaj o odpovědnosti
    Jiřina Čtyroká
Další názvy
    Remark on a marginal occurrence of the Badenian in the NW part of the Carpathian Foredeep
Autor
    Čtyroká, Jiřina, 1939-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 38-39
Rok
    1991
Předmětová skupina
    Foraminifera
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén-spodní
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Krásné Pole
    Plesná
    Poruba
Klíčové slovo
    Bádenu
    části
    Karpatské
    Okrajovému
    Poznámka
    Předhlubně
    Spodního
    Sz
    Výskytu
Abstrakt (česky)
   V mapovacím vrtu V-53 Plesná sz. od Poruby byly nalezeny spodnomiocénní pelity s bohatými biocenózami foraminifer stáří podstupně moravienu, bez přítomnosti mladších prvků. Sedimenty zde vyplňovaly okrajovou část předhlubně, což dokumentují schránky aglutinovaných a vápnitých mělkovodních druhů. Nálezy foraminifer lze biostratigraficky řadit k orbulinové subzóně
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012