Podrobnosti záznamu

Název
    Poznámky k nalezištím a genezi moravských silicifikovaných dřev
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Karásek
Další názvy
    Some remarks to the occurrences and genesis of Moravian silicified wood
Autor
    Karásek, Jaromír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Minerál
Svazek/č.
    Roč. 5, č. 3
Strany
    s. 186-188
Rok
    1997
Poznámky
    3 fot., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Předmětová skupina
    dřevo fosilní
    dřevo silicifikované
    flyšové pásmo Západních Karpat
    historie geologie
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    redepozice
    silicifikace
    terciér
    transport říční
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Letošov (Vyškov)
    Smolín (Břeclav)
    Suchohrdly (Znojmo)
    Těšetice (Znojmo)
Klíčové slovo
    Dřev
    Genezi
    Moravských
    Nalezištím
    Poznámky
    Silicifikovaných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012