Podrobnosti záznamu

Název
    Poznámky k novým odkryvům postbadenských štěrkopísků v Brně a okolí
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Karásek = Karel Valoch
Další názvy
    Comments to the new outcrops of postbadenian gravelsands in Brno and vicinity
Autor
    Karásek, Jaromír
    Valoch, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Svazek/č.
    Roč. 80, č. 1/2
Strany
    s. 57-68
Rok
    1995
Poznámky
    2 obr., 6 fot., 2 s.bibl.
    Anglické, německé resumé
Předmětová skupina
    archeologie
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    miocén
    paleolimnologie
    paleoreliéf
    sedimentace fluviální
    štěrkopísek
    terasa
Geografické jméno
    Brno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Brně
    Novým
    Odkryvům
    Okolí
    Postbadenských
    Poznámky
    štěrkopísků
Abstrakt (anglicky)
   The present day reduction of mining activity on territory of Brno-city and its surrounding follows with successively devastation of the persisted outcrops. The temporary outcrops, mostly the groundpits for the buildings of smaller objects, were rapidly dissapear also cannot could be systematicaly documented and their geological or archeological research were rescued or registered, respectively. This ground documentation of the temporary outcrops but has a certainly significance as a basis for the paleogeographical considerations. In present contribution we attempt a paleogeographicaly significance of few localities of the postbadenian gravelsands outline, they were temporary outcroped in recently time. Within premises of the hospital in Černá pole deluvial redeposited gravelsands was outcroped. They, in a primeval deposition, have probably made a part of so called Tuřany terrace.
   Lithological character of pebbles from this gravelsands indicates the Svitava-river provenance and this fact can be suggested as an undirect evidence for splitting of the Svitava-river in level of Tuřany terrace. The so called Husovice terrace represent probably the best documented low morphostratigraphical level of the Dyjskosvratecký úval (basin) at all. On the new locality in Vojkovice two late Middle Palaeolithic artefacts were found in their superposed loess cover. Their position in succesion of strata is comparable with other well known localities of Dyjskosvratecký úval (basin)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012