Podrobnosti záznamu

Název
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Opletal, Karel Domečka
Další názvy
    The comments to issue of the age of rock complex from the eastern part of the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit
Autor
    Domečka, Karel
    Opletal, Mojmír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Č. 303
Strany
    s. 49-58
Rok
    2012
Poznámky
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. Vlastivěd. Muz. (Olomouc), přír. Vědy
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
    552
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    dolomitizace
    fylit
    geochronologie
    geologie regionální
    kambrium
    korelace stratigrafická
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    litostratigrafie
    mapa geologická
    ordovik
    ortorula
    proterozoikum
    příkrov
    silur
    svor
    vápenec
    západosudetská oblast
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Krkonoše (Česko a Polsko)
    Orlické hory (Česko a Polsko)
Klíčové slovo
    části
    Horninových
    Komplexů
    Krkonošsko-jizerského
    Krystalinika
    Poznámky
    Problému
    Stáří
    Východní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 9. 2013
Datum importu
    20. 5. 2014