Podrobnosti záznamu

Název
    Poznámky ke genezi uhlovodíků na lokalitách Krásná a Dolní Lomná v Beskydech
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Čížek, Pavel Müller
Další názvy
    On the genesis of hydrocarbons at the localities Krásná and Dolní Lomná in the Beskydy Mts
Autor
    Čížek, Pavel
    Müller, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 36-37
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    akumulace uhlovodíků
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kolektory
    matečná hornina
    příkrov
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Dolní Lomná
    Frýdek-Místek
    Jablunkov
    Krásná
    Makov
    Mariková
Klíčové slovo
    Beskydech
    Dolní
    Genezi
    Krásná
    Lokalitách
    Lomná
    Poznámky
    Uhlovodíků
Abstrakt (česky)
   Objevy uhlovodíkových akumulací u Krásné a Dolní Lomné znovu otevřely problém geneze a typů akumulací ropy a plynu v t.zv. úseku Sever beskydské oblasti. Z dosavadních poznatků vyplývá, že uhlovodíky vznikaly v hloubkách 3-8 km vv době tvorby příkrovů, jsou tedy neoidní. Bazální nasunutí příkrovů je těsnící plochou, pod kterou lze hledat ložiska uhlovodíků, v hloubkách do 8 km. Kolektory jsou především v sedimentech karpatu a karbonátovém vývoji devonu a spodního karbonu. Matečné horniny uhlovodíků jsou v autochtonní pozici v oblasti deprese karpatského tíhového minima, tedy pod příkrovy; jejich stáří je pravděpodobně křídové a mladší, mocnost maximálně 10 km. Vyhledávání nestrukturních typů ložisek je neopodstatněné vzhledem ke komplikované nedostatečně známé tektonice. vyhledávání strukturních ložisek je třeba směřovat např. na elevace Mariková-Makov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012