Podrobnosti záznamu

Název
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
Údaj o odpovědnosti
    Daniela Pittauerová, Jiří Dohnal, Viktor Goliáš
Autor
    Dohnal, Jiří
    Goliáš, Viktor
    Jáně, Zdeněk
    Pittauerová, Daniela
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 10, č. 10
Strany
    s. 25-29
Rok
    2003
Poznámky
    5 obr., 8 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    důl opuštěný
    geologie environmentální
    krušnohorské krystalinikum
    měření radiometrické
    radioaktivita
    radon
    rizika geologická
    rudy Ag
    rudy barevných kovů
    uran
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Jáchymov (Karlovy Vary)
Klíčové slovo
    Geister
    Geofyzikálního
    Historické
    Jáchymova
    Komplexního
    Měření
    Poznatky
    Prostoru
    šachty
Abstrakt (anglicky)
   This contribution summarizes results of the complex geophysical survey in the area of historically exploited silver mine at Geister vein in Jáchymov ore field. Argentiferous ores refuse heap, highly enriched by radionuclides of uranium decay family, and its immediate vicinity were mapped both by radiometric methods to determine radionuclides migration and by geoelectrical methods with magnetometry to set geological and tectonic features of the area as well as the relation between ore structures and remainders of historical mining on the surface. The radiometric situation of the locality was described by means of field gamma-spectrometry, gamma-activity measurement in shallow boreholes and emanometry (volume activity of Rn-isotopes in soil gas). Laboratory gamma-spectrometry was applied for the description of radionuclides migration in the body of the heap and to its subsoil.
   There was established uranium migration to the sub-soil of rubbish and uranium storage in the fossil soil underneath the heap. On the contrary the marked stability of radium in the upper active horizons of the heap was proved. Pole-dipole/dipole-pole resistivity profiling was used to demarcate two (in resistivity different) rock types in the bedrock - porphyry and metasediments of the third Jáchymov series. Pole-dipole/dipole-pole resistivity measurement, together with VLF - method enabled determination of venous and other tectonic structures. Positive anomalies of the electrochemical potential field (spontaneous polarization method) on the surface of the heaps will be the subject for future studies. It is evident that these anomalies reflect unidentified chemical processes accompanying weathering of ore minerals in the heap material
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012