Podrobnosti záznamu

Název
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
Další názvy
    Research of geophysical measurement in the area of historical shaft Geister in Joachimsthal ore district
Autor
    Dohnal, Jiří
    Goliáš, Viktor
    Jáně, Zdeněk
    Pittauerová, Daniela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 10
Strany
    5
Rok
    2003
Výraz tezauru
    geoelectrical methods
    geophysical mapping
    Pittauerová Daniela, danapit@atlas.cz historical mining
    radiometry
Klíčové slovo
    Geister
    Geofyzikálního
    Historické
    Jáchymova
    Komplexního
    Měření
    Poznatky
    Prostoru
    šachty
Abstrakt (česky)
   Komplexní geofyzikální výzkum v prostoru historicky exploatovaného stříbrného dolu na žíle Geister v jáchymovském rudním poli, shrnutí výsledků
Abstrakt (anglicky)
   Complex geophysical survey in the area of historically exploited silver mine at Geister vein in Joachimsthal ore field, summary of results
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012