Podrobnosti záznamu

Název
    Poznatky z dlouhodobého sledování přirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu
Autor
    Dombková, Anna
    Holub, Karel
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
    Rušajová, Jana
Konference
    Geonics 2007 (23.05.2007-25.05.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2
Strany
    S. 101-110
Poznámky
    Překlad názvu: The knowledge from the long-term investigation of natural and induced seismicity in the Moravo-Silesian region
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    natural and induced seismicity,
    north Moravia and Silesia,
    seismic networks
Klíčové slovo
    Dlouhodobého
    Indukované
    Moravsko-slezském
    Poznatky
    Přirozené
    Regionu
    Seismicity
    Sledování
Abstrakt (česky)
   Předložený článek popisuje některé výsledky základního výzkumu v geofyzice a geofyzikální přístrojové technice za posledních 25 let od zřízení současného Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.. Výzkum byl zaměřen vývoj zařízení pro lokální a regionální seismickou síť stanic. V průběhu provozu permanentní stanice OKC a dočasných stanic byla zaznamenána mikrozemětřesení, indukované seismické jevy indukované těžbou uhlí a odstřely v lomech.
Abstrakt (anglicky)
   Present paper describes some results of basic research in geophysics and geophysical instrumentation in the last 25 years of the Institute of Geonics AS CR, v.v.i. existence. This research was aimed at development of instrumentation for local and regional networks and theit operation. During the operation of permanent station OKC and temporary seismic stations some microearthquakes, mining induced seismic events and quarry blasts were recorded and investigated.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012