Podrobnosti záznamu

Název
    Príspevok k hydrogeologickým pomerom na nálezisku uhlovodíkov v Senném a priĺahlých častiach
Údaj o odpovědnosti
    Július Magyar
Další názvy
    A contribution to the hydrogeological conditions at the hydrocarbon deposit at Senné and surroundings
Autor
    Magyar, Július
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Svazek/č.
    Roč. 36, č. 2
Strany
    s. 143-162
Rok
    1991
Poznámky
    12 obr., 2 tab., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Předmětová skupina
    analýza vod
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    kolektory
    miocén
    ropo-plynonosné struktury
    struktury ropo-plynonosné
    východoslovenská pánev
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Senné
Klíčové slovo
    častiach
    Hydrogeologickým
    Nálezisku
    Pomerom
    Priĺahlých
    Príspevok
    Senném
    Uhlovodíkov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012