Podrobnosti záznamu

Název
    Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na Žitnom ostrove
Další názvy
    Contribution to the genesis and present-day diversity of softwood floodplain forest at Žitný ostrov Island
    Příspěvek k poznání geneze a současné diverzity měkkých luhů na Žitném ostrově
Autor
    Břízová, Eva
    Čejka, Tomáš
    Hamerlík, Ladislav
    Pišút, Peter
    Uherčíková, Eva
Jazyk
    sla
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov
Strany
    9
Poznámky
    Akce: 2007/11/09 ; Zvolen
Výraz tezauru
    floodplain forest, biodiversity, Slovakia, analysis
Klíčové slovo
    Diverzity
    Genézy
    Lesov
    Lužných
    Mäkkých
    Ostrove
    Poznaniu
    Príspevok
    Súčasnej
    Žitnom
Abstrakt (česky)
   Tato práce analyzuje lužní zalesněné mokřady na 6 slepých ramenech bývalého Dudváhu na Žitném ostrově, JZ Slovensko. Klastrová analýza, Twinspanová a gradientová analýza (DCA) se využívají sezónně. Všechny zkoumané lesní porosty jsou druhotného původu. Dnes studované lesy reprezentují důležité lokální elementy při kompetním zemedělském odlesnění krajiny (pylová analýza).
Abstrakt (anglicky)
   This paper examines alluvial forested swamps of 6 palaeomeanders of the former Dudváh river at Žitný ostrov Island, SW Slovakia. Claster analyses, Twinspan and gradient analysis (DCA) have been adopted to analyse seasons. All examined forests are of secondary origin. Today studied forests represent an important landscape elements in the almost completely deforested agricultural landscape (pollen analysis).
Abstrakt (ostatní)
   Táto práca analyzuje lužné lesy na mokradoch na 6 paleomeandrov bývaleho Dudvaha na Žitnom ostrove, JZ Slovensko. Klastrová analyza, twinspanova a gradientova analyza (DCA) sa využiva v sezónej dobe. Lesné společenstvá sú druhotneho povodu. Dnešné analyzované lesné porasty vznikly pri zemedelskom odlesneni krajiny v nive (peľová analyza).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014