Podrobnosti záznamu

Název
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
Údaj o odpovědnosti
    Dionýz Vass, Katarína Holcová, Ivan Beracko a Boris Beláček
Další názvy
    Contribution to knowledge of the Cainozoic deposits and the mineral water of the Lučenská kotlina Depression
Autor
    Beláček, Boris
    Beracko, Ivan
    Holcová, Katarína
    Vass, Dionýz, 1934-
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické práce, Správy
Svazek/č.
    Roč. 109
Strany
    s. 23-32, 1 l. obr. příl.
Rok
    2004
Poznámky
    3 obr., 2 tab. v textu, 2 obr. v příl.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
    556
Skupina konspektu
    55
    556
    56
Předmětová skupina
    biofacie
    biostratigrafie
    cyklus sedimentační
    Foraminifera
    geologie regionální
    hydrochemie
    hydrogeologie regionální
    litofacie
    miocén
    nannofosílie
    oligocén
    sedimentace fluviální
    sedimenty klastické
    stratigrafická hranice
    voda minerální
    Západní Karpaty
    změna mořské hladiny
Geografické jméno
    Slovensko
Klíčové slovo
    Kotliny
    Lučenskej
    Minerálnych
    Poznaniu
    Príspevok
    Sedimentov
    Terciérnych
    Vôd
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012