Podrobnosti záznamu

Název
    Príspevok k vekovým reláciam kryštalických bridlíc lubietovského kryštalinika
Údaj o odpovědnosti
    Ladislav Kamenický, Taťjana V. Gračeva
Další názvy
    Contribution to the age relations of crystalline schists in the Ĺubietová crystalline (West Carpathians, Central Slovakia)
Autor
    Gračeva, Taťjana V.
    Kamenický, Ladislav
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 23, č. 1
Strany
    s. 17-21
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr., 1 tab., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    datování
    geochronologie
    lubietovské pásmo
    metamorfismus
    minerály
    oblast veporského krystalinika
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Lubietová
Klíčové slovo
    Bridlíc
    Kryštalických
    Kryštalinika
    Lubietovského
    Príspevok
    Reláciam
    Vekovým
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012