Podrobnosti záznamu

Název
    Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha
Údaj o odpovědnosti
    Jan Novotný
Další názvy
    The course of overdeepened channel of Vltava River within the area of Royal Park Stromovka
Autor
    Novotný, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Strany
    s. 65-67
Rok
    2005
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Klasifikační znak
    550.8
    551.4
Skupina konspektu
    55
    624
Předmětová skupina
    eroze vodní
    erozní tvar
    geologie inženýrská
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér pražské plošiny
    mapa geologická
    mapa inženýrskogeologická
    materiál překonsolidovaný
    mechanika hornin
    terasa říční
    vrt
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Praha-Stromovka
Klíčové slovo
    12-24
    Brázdy
    Erozivní
    Královské
    Obory
    Praha
    Prostoru
    Průběh
    Přehloubené
    Stromovka
    Vltavy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012