Podrobnosti záznamu

Název
    Průběh restrukturalizace vybraných průmyslových podniků na Ostravsku
Autor
    Klusáček, Petr
Konference
    Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období (24.11.2004-24.11.2004 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geografická orgaizace Česka a Slovenska v současném období
Strany
    s. 17-22
Poznámky
    Projekt: IBS3086005, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Restructuring of selected industrial corporations in the Ostrava region
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    down-scaling of production
    restructuring
    unemployment
Klíčové slovo
    Ostravsku
    Podniků
    Průběh
    Průmyslových
    Restrukturalizace
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   Transformace metalurgie a těžkého strojírenství představuje významný problém, jenž ovlivnil celý ostravský region. Příspěvek zobrazuje složitost celého transformačního procesu od roku 1989 na příkladu restrukturalizace dvou obrovských ocelářských společností - konkrétně se jedná o Vítkovice Steel a Novou huť. Obě společnosti prošly složitou ekonomickou situací v 90. letech 20. století, což se odrazilo na jedné straně na podstatném poklesu jejich produkce a na straně druhé ve výrazném snižování počtu zaměstnanců.
Abstrakt (anglicky)
   Transformation of metallurgy and heavy engineering is a serious problem significantly affecting the entire Ostrava region. The paper depicts the complexity of the whole transformation process since 1989 on an example of the restructuring and development of two giant steel corporations - Vítkovice Steel and Nová huť. The two companies went through a difficult economic situation in the 1990s, which showed in a significant down-scaling of production and in a massive dismissal of workers.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012