Podrobnosti záznamu

Název
    Průmyslové využití nefelinického syenitu
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Chrt, Lubomír Slezák, Jan Váňa
Další názvy
    Industrial use of the nephelinic syenite
Autor
    Chrt, Jiří
    Slezák, Lubomír
    Váňa, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 2
Strany
    s. 38-42
Rok
    1991
Poznámky
    3 obr., 4 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    čistecko-jesenický masiv
    ložiska nerud
    sklářské suroviny
    suroviny keramické
    syenit
    syenit nefelinický
    úprava surovin
    západočeský pluton
    zpracování surovin
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Hůrky
Klíčové slovo
    Nefelinického
    Průmyslové
    Syenitu
    Využití
Abstrakt (česky)
   Nefelinický syenit byl jako surovina uveden na světový trh ve třicátých letech Kanadou, světová těžba se soustřeďuje hlavně v Kanadě, Norsku, SNS a v menším množství v Brazílii.Průmyslově jsou využitelné suroviny s obsahem min. 20 nefelínu. Převážná část suroviny se používá ve sklářském a keramickém průmyslu po předcházející úpravě vysokointenzívní magnetickou separací, kterou se odstraňují příměsy barvicích kysličníků. V článku je ložiskově a technologicky zhodnocena lokalita Hůrky v čistecko-jesenickém masívu. Surovina je použitelná po úpravě elektromagnetickou separací jako tavicí složka v keramickém a sklářském průmyslu (obsah Fe2O3 se podařilo snížit ze 4 na 0,3). Jeví se i možnost použití do plastů, nátěrových hmot a při výrobě izolačních vláken. Průzkum ložiska není ukončen, předpokládá se výskyt dalších zón, příp. mocnějších těles
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012